Privacyverklaring

Wij vinden het belangrijk je te laten weten dat jouw persoonsgegevens goed worden beschermd. Daarom omschrijft ons Privacy Statement waarom en hoe wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Wij streven ernaar om uitsluitend persoonsgegevens te verzamelen die vrijwillig worden verstrekt.

Toestemming

Door de informatie en de diensten van Fosby en op fosby.nl te gebruiken, ga je akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die hierin zijn opgenomen.

Gegevensverzameling

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via onze website. Dit kan onder meer om de volgende gegevens gaan: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, locatiegegevens, internetbrowser en apparaat type en gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fosby.nl – dan verwijderen wij deze informatie.

We verwerken deze gegevens op basis van de wettelijke grondslag Toestemming.

Gebruik van gegevens

Fosby verwerkt persoonsgegevens om je onze e-nieuwsbrief te verzenden, waarin we o.a. kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; om contact met je op te nemen per e-mail of telefoon als dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en om onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers.

We verwerken deze gegevens op basis van de wettelijke grondslag Toestemming.

Beveiliging van persoonsgegevens

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of je aanwijzingen hebben van misbruik, verzoeken we je direct contact op te nemen via mail naar info@fosby.nl.

Delen van persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens intern verspreiden zodat je informatie ontvangt die voor jou van belang kan zijn, of om markt- en ander onderzoek te verrichten. We verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Fosby gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Kijk voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kun je de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fosby en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens over welke wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je bent vrij om ons te allen tijde te verzoeken geen e-mails of berichten meer te versturen die in reactie op de via de website door jou verstrekte persoonsgegevens worden aangemaakt. Je kunt een verzoek doen tot inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens door contact met ons op te nemen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens

Fosby is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Erik-Jan Bulthuis is de Functionaris Gegevensbescherming van Fosby en is daarmee verantwoordelijk voor hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op via:

We wijzen je er op dat je ook een mogelijkheid heb om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.